สินค้าอื่นๆ ของบริษัท


Re-radiating GPS Antenna

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กระจายสัญญาณในบริเวณที่อับสัญญาณ เช่น ภายในรถยนต์ เรือ หรืออาคาร


คุณสมบัติ :

 • ใช้งานได้กับ GPS ทุกรุ่น
 • ง่ายต่อการใช้งาน เพียงเสียบไฟแล้วสามารถใช้งานได้ทันที
 • ใช้งานได้ทั้งภายในรถยนต์, ภายในอาคาร, หรือในร่มที่มีสิ่งกีดขวางการรับสัญญาณ GPS
 • สามารถใช้งานได้หลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน
 • รูปแสดงการติดตั้งใช้งานในรถยนต์ :  External Antenna


  คุณสมบัติ :

  • เพิ่มความแรงสัญญาณ GPS ให้กับเครื่องรับ
  • ง่ายต่อการใช้งาน ต่อเข้ากับเครื่อง GPS โดยตรง
  • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • ใช้งานได้ทั้งภายในรถยนต์, ภายในอาคาร, หรือในร่มที่มีสิ่งกีดขวางการรับสัญญาณ GPS
  • รุ่นที่ใช้งานได้ Triton 1500, Triton 2000

  Mapsend Worldwide Basemap
  สามารถเพิ่มเติมแผนที่บริเวณที่คุณจะใช้งาน GPS ที่ใดก็ได้ในโลก เปลี่ยน GPS ของคุณให้การท่องเที่ยวของคุณมีสีสันมากขึ้น ดูแผนที่เส้นทางคมนาคม สถานที่สำคัญ เมืองใหญ่ ชนบท ทางหลวง ทางรถไฟ ท่าเรือข้ามฟาก และแผนที่ภูมิประเทศของทั่วโลก สามารถเลือกบริเวณที่ต้องการใช้งาน แล้วใส่ข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS แบบมือถือของ Magellan ฟังก์ชันหาจุดที่สนใจ (Points of Interest)

  โปรแกรม MapSend Worldwide Basemap ช่วยให้คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลแผนที่ได้ทั่วโลก ฐานข้อมูลแผนที่สามารถบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล Secure Digital (SD) card หรือถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณจาก GPS ของ Magellan ที่ไม่ต้องใช้ SD cards แต่มีหน่วยความจำที่สามารถใส่แผนที่ได้ คุณสามารถเลือกบันทึกข้อมูลแผนที่ทั่วโลกลงไปในตัวเครื่องตามที่คุณต้องการ ได้ทันที ขนาดฐานข้อมูลแผนที่ที่จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องได้ ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของคุณมีหน่วยความจำเท่าใด

  รุ่นที่รองรับ :

  • Meridian Series, SporTrak Map, SporTrak Pro, MAP 330
  • eXplorist 210, eXplorist 400, eXplorist 500, eXplorist 600, eXplorist XL
  • Triton 300, Triton 400, Triton 500, Triton 1500, Triton 2000

  Carrying Case

  กระเป๋าใส่เครื่อง สำหรับ GPS รุ่น
  - Triton 300
  - Triton 400
  - Triton 500
  - Triton 1500
  - Triton 2000


  PC Cable w / Cigarette lighter adapter for SporTrak , Meridian


  สาย Data สำหรับรุ่น Sportrak, Meridian พร้อมสายต่อที่จุึดบุหรี่รถยนต์ สำหรับใช้พลังงานจากรถยนต์


  Vehicle & Swivel Mounting Bracket for SporTrak