สินค้าอื่นๆ ของบริษัท


Triton Modify

สำหรับรุ่น Magellan Triton1500 และ Triton2000 จะรองรับ Window CE

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
http://tritonshell.ax3.net/
http://www.tritonforum.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=3013

หมายเหตุ ! ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการใช้งานที่นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์