สินค้าอื่นๆ ของบริษัท

 
บริษัท แอโรคอม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ตรา อักษร Magellan จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ดังตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ไว้วางใจและมั่นใจในสินค้าของเรา ดังนี้

 

ลำดับ

รายชื่อหน่วยงาน, องค์การ

GPS "MAGELLEN"

1

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

Meridian Gold,  GPS 315

2

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Sportrak Color

3

กรมประมง

Sportrak Map

4

การประปาส่วนภูมิภาค

Sportrak Map

5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Sportrak Map

6

กรมธนารักษ์

GPS 315

7

กรมชลประทาน

Sportrak Map

8

กรมขนส่งพาณิชย์นาวี

Sportrak Map

9

กรมทางหลวง

MLR

10

กรมไปรษณีย์โทรเลข

Meridian Gold

11

กรมทรัพยากรธรณี

GPS 315

12

กรมพัฒนาที่ดิน

Meridian Gold, eXplorist 210, eXplorist 600,  Triton 500

13

สถานีพัฒนาที่ดิน จ. ระนอง, จ.ตรัง, จ.สงขลา, จ.ร้อยเอ็ด, จ.ชุมพร, จ.ยโสธร ,จ. อำนาจเจริญ, จ.บุรีรัมย์

eXplorist 210, eXplorist 100

14

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Meridian Platinum

15

องค์การสื่อสารแห่งประเทศไทย

Meridian Gold

16

โครงการส่วนพระองค์ พระศรีนครินทราฯ

Meridian Gold

17

โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

Meridian Gold

18

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Meridian Platinum, eXplorist 210

19

สำนักงานประกันสังคม

Sportrak Map

20

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

eXplorist XL

21

กองร้อยทหารราบที่ 431 (ร้อย.ร.431)

eXplorist 100

22

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4

Triton 400, Triton 300

23

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meridian Platinum

24

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Meridian Platinum

25

มหาวิทยาลัยศิลปากร

eXplorist 600

26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

eXplorist 600

27

บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

eXplorist 600

28

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Triton 400

29

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

eXplorist XL, eXplorist 210

30

บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน)

Triton 2000

31

บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จำหน่ายต่อให้กับ กรมป่าไม้

eXplorist 210

32

Tele Atlas (Thailand) Co.,Ltd
จำหน่ายต่อให้กับ หน่วยงานราชการ

Triton 400

33

บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
จำหน่ายต่อให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Triton 500

34

หจก.เทววงศ์ กรุ๊ป
จำหน่ายต่อให้กับ กรมป่าไม้

eXplorist 400

35

บริษัท ยิบอินซอยและแย็กส์
จำหน่ายต่อให้กับ กรมป่าไม้

eXplorist 500

36

บริษัท ท็อปไทย แอพไพรซอล จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

37

บริษัท ที่ปรึกษาเฟิร์สสตาร์ จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

38

บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

39

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

40

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

41

บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

42

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

43

บริษัท องศาคอนซัลแตนส์ จำกัด
เพื่องานสำรวจของธนาคารอาคารสงเคราะห์

eXplorist 100

44

บริษัท มอนซานโต้ จำกัด

eXplorist 600


และอื่นๆ