สินค้าอื่นๆ ของบริษัท

Triton Software Update
การอัพเดทล่าสุดของ Magellan Triton นั้น ได้ปรับปรุงความสามารถของตัวเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งปรับปรุงฟีเจอร์เดิม และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามา ทำให้การใ่ช้งานสะดวกสบายมากขึ้น
 

User Experience Improvements

 • การเชื่อมต่อตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์
 • เพิ่มข้อมูล Quick info ในหน้าแผนที่
 • ปรับปรุงเมนูลัด
 • เพิ่มข้อมูลนำทางในหน้าจอแผนที่
 • ปรับปรุงการเลือกข้อมูล
 • ปรับปรุงการคาลิเบรทเข็มทิศง่ายขึ้น
 • การตั้งค่าระบบจะย้ายจาก profile ไปยังเมนู setting
 • รูปแบบ Profile มีการพัฒนาขึ้นและกำหนดรูปแบบง่ายขึ้น
 • เปิด/ปิด หน้าจอนำทางที่ไม่ได้ต้องการดูได้
 • พัฒนาระบบการป้อนข้อมูล Elevation และ coordinate ให้ดีขึ้น

User Generated Content

 • ปรับปรุง waypoints, tracks และ routes
 • ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการ Track, Route

New and Advanced Features Added

 • Trails functionality
 • National Geographic TOPO! Explorer and
      SuperQuad support
 • Powers savings
 • Strip and road compass navigation pages
 • Clear active track after saving a trail
 • NMEA output
 • User grid coordinate systems
 • View position in various coordinate systems
 
Software Update Download
 

New and improved Triton screens

 
Screen Shots